Pressmeddelanden

Planerar Göteborgs Stad att bryta ingångna avtal med personalen?

Moderaten Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, säger på DN-debatt 2009-10-23 att han vill riva upp Vårdförbundets avtal som bland annat ger våra sjuksköterskor två procents löneökning.

 – Inget märkligt med det. Moderaterna har fullständigt fel när det gäller den ekonomiska krisens orsaker och vad som krävs för att komma tillrätta med den och just det är det inget märkligt med. Det som är märkligt är att socialdemokraten Ilmar Reepalu också har undertecknat artikeln, säger fullmäktigeledamoten Jöran Fagerlund (V).

Media rapporterade den 13 november att börsbolagen planerar aktieutdelningar på 100 miljarder kronor. Samtidigt har regeringen genomfört enorma skattesänkningar som främst gynnar höginkomsttagare.

– Är det alltså sjukvårdspersonalen som skall betala den kris som börsspekulanter och banker har skapat och den borgerliga regeringen vägrat att hantera? Genom huvudlösa skattesänkningar har de borgerliga förvärrat och fördjupat krisen, fortsätter Jöran Fagerlund (V).

Den bästa medicinen mot krisen är just höjda löner för kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor. Det skulle stimulera efterfrågan och minska klassklyftorna.

Klart de könavlönade kvinnorna skall ha högre lön i stället för skattesänkningar till de rika. Svenska folket är till och med beredda att betala högre skatt för bättre välfärd enligt SKL:s egna undersökningar.  Höjda löner och ökad personaltäthet är en sak som ger bättre välfärd.

– SKL borde lägga om strategi i lönepolitiken och som arbetsgivarpart kräva större löneökningar i kronor och ören för lågavlönade kvinnodominerade grupper än de manligt dominerade industrigrupperna. Procentuella ökningar hjälper ju inte om klyftorna från början är för stora. Kommer det att kosta? Ja, massor. Men det är våra offentliganställda kvinnor värda och folket beredda att betala. Ge syrrorna den löneökning de förtjänar, avslutar Jöran Fagerlund (V).

Interpellationen hittas här.

Skriv en kommentar