Nyheter

”Låt Lugna Gatan få fortsätta sitt arbete i Gunnared”

SDN Gunnared har beslutat att säga upp avtalet med Lugna Gatan. Ett beslut som Yvonne Palm (V) sätter sig emot. Hon menar att Lugna Gatan behövs eftersom det är en viktig verksamhet för en grupp ungdomar som samhället har mycket svårt att nå på annat sätt.

– Delar av de ungdomar som finns i Lugna Gatans verksamhet kommer att stå helt utan stöd. Det är de ungdomar som vi tidigare inte klarat av att möta i våra egna verksamheter. Ungdomar som av olika skäl inte kommer att vända sig till exempelvis Gunnareds Lotsar, säger Yvonne Palm (V).

Lugna Gatan har fått kritik av polisen samt Ung & Trygg om upplevda skillnader i värdegrund samt frågor om hur Lugna Gatan förhåller sig till anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen. Detta får vägas mot många positiva reaktioner från t.ex. skola och fritidssektor som menar att Lugna Gatans arbete har skapat en bättre psykosocial miljö för eleverna.

–  Jag har efter noga övervägande, inläsning av olika dokument, tidningsartiklar, utvärderingar, kontakter med medborgare och ungdomar, kommit fram till att Lugna Gatan är en viktig verksamhet som behövs. Vi får inte överge denna grupp unga, säger Yvonne Palm (V).

I kväll, den 24 november, håller SDN Gunnared nämndmöte och Palm kommer då att yrka på att Lugna Gatan får fortsätta sitt arbete i Gunnared.

Skriv en kommentar