Möte

KALLELSE TILL ÅRSKONFERENS

Den 20/2 med eventuell fortsättning 21/2 2010 hålls distriktets årskonferens. Till årskonferensen skickas ombud valda av varje grundorganisation på ett års- eller medlemsmöte.

Följande frågor kommer att behandlas på konferensen:

* distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
* distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
* revisorernas berättelse
* beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
* val av distriktsordförande, distriktsstyrelse,
   revisorer och valberedning
* regionfullmäktigegruppens rapport
* kommunfullmäktigegruppens rapport
* verksamhetsplan
* inkomna motioner

Utöver detta kommer också det Kommunalpolitiska programmet att antas.
Andra frågor kan också komma upp på dagordningen.

Plats: Kvinnofolkhögskolan.

Sista dag att lämna in motioner är 7/1
Sista dag att nominera är 19/12

Skriv en kommentar