Nyheter

”Hög tid för utökad och avgiftsfri älvförbindelse!”

Miljööverdomstolen har lämnat ett negativt domslut: det blir ingen gång- och cykelbro över älven. Behovet av tillgängligare transport över älven kvarstår dock. Vänsterpartiet har idag därför lämnat in ett yrkande där kommunstyrelsen föreslås besluta att ta fram ett förslag på hur en utökad och kostnadsbefriad trafik över älven skyndsamt kan genomföras.
Våren 2008 lade Vänsterpartiet en motion om att utreda
möjligheten att utöka färjetrafiken samt att göra befintlig båttrafik,
”Älvsnabben” och ”Älvsnabbare”, avgiftsbefriad. Förslaget avslogs i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med motiveringen att avvakta den
planerade gång- och cykelbron.

I och med miljööverdomstolens besked finns nu
ett behov av att aktualisera Vänsterpartiets förslag på nytt.

– Behovet av en tillgängligare älvförbindelse kvarstår. Vi kan inte lägga händerna på
ryggen i och med miljööverdomstolens domslut utan behöver nu istället söka
alternativa lösningar.Vårt tidigare förslag på utökad och avgiftsfri
älvförbindelse är ett sådant alternativ, säger Marie Lindén (V).

Trafikkontoret har gjort en
fördjupad utredning avseende trafikering av älven med miljövänliga skyttlar,
drivna av vätgas. Det finns därmed ett brett underlag för att gå vidare med att
förverkliga en utökning av kollektivtrafiken i enlighet med de behov som finns.

– Eftersom trafikkontoret redan har gjort en gedigen utredning i ärendet bör stadskansliet skyndsamt kunna ta fram ett förslag om en utökad och avgiftsfri trafik över älven i enlighet med det förslag vi redan lagt, säger Marie Lindén (V).

Läs mer om vår motion här. Läs yrkandet här. Jöran Fagerlund har bloggat om Miljööverdomstolens dom här.

Skriv en kommentar