Nyheter

Göteborg hedrade nazismens offer

Ett par hundra demonstranter slöt upp på Göteplatsen för att hedra nazismens offer under kristallnatten för 63 år sedan i en demonstration till Gustaf Adolfs Torg. Arrangörer var Göteborgs Nätverk Mot Rasism tillsammans med asylrörelsen.

Natten mellan 9  och 10 november 1938 i Tyskland attackerade
 beväpnade grupper från nazistpartiet judiska hem och butiker. Ett
hundratal judar dödades, 20 000-30 000 arresterades och fördes till
koncentrationsläger, 267 synagogor brändes och över 7 500 butiker
vandaliserades.

Michael Marosán, talade. Foto: Jöran Fagerlund. För fler bilder besök Jörans blogg.

Från Vänsterpartiets sida har Johan Zandin skött det mesta av förberedelsearbetet och Michael Marosán var talare. Här är hans tal:

Natten
till den 9 november 1938 iscensatte den tyska nazistregimen en
landsomfattade pogrom mot landets judiska befolkning. Nazisterna slog
sönder judars butiker och hem, och överallt i de tyska städerna låg
krossat glas på gatorna som glittrade som kristall i månskenet. Men
kristallnatten handlade inte bara krossat glas. Tusentals judar
misshandlades, mördades och deporterades till koncentrationsläger.

Det
har sagts att kristallnatten var början till det folkmord som
nazisterna bedrev mot judar, men också romer och andra som senare nådde
sin kulmen under andra världskriget.

Nazisternas
illdåd visade med all önskvärd tydlighet vad rasismen innebär då dess
ord sätts till handling. Och efter kriget talades det om att dra
historiska lärdomar och att rasismen aldrig skulle få blomma ut så här
igen.

Hade
det blivit så då hade vi inte behövt vara här idag. Men tyvärr har inte
alla lärt sig av historien. Rasismen lever kvar även om den ibland ser
annorlunda ut idag jämfört med då. Idag pratar inte rasisterna lika
öppet om ras och Idag är det inte judarna i första hand som är måltavla
för rasistiska och främlingsfientliga grupper. Istället är det
utomeuropeiska invandrare och i synnerhet människor som kommer från den
muslimska delen av världen som blivit måltavla för rasistiska och
främlingsfientliga grupper som t ex Sverigedemokraterna.

Idag
är det särskilt viktigt att blicka tillbaks på historien och den tid då
nazisterna grep makten därför att vår tid inte är helt olik 1930-talets
Tyskland. Den globala kapitalismen hade då som nu kraschat p.g.a. den
giriga finansvärlden ansvarslösa spekulationer.

Precis
som nu ledde den ekonomiska krisen till arbetslöshet, fattigdom och
ökade missförhållanden. Och precis som nu så var det inte de som
orsakade krisen som fick betala den utan vanliga hårt arbetande
människor.

Och
det är just i sådana tider som rasister och främlingsfientliga grupper
mår som allra bäst. De vet att då många människor känner oro och
frustration så är det som lättast att sprida rasistiska lögner och måla
ut det främmande som något farligt och som orsaken till de
samhällsproblem som finns.

Den
kris vi nu befinner har förvärrats av den borgerliga regeringens
politik. Regeringens högerpolitik har syftat till att urholka den
gemensamma välfärden och detta har lett till ökade klassklyftor och en
utbredd otrygghet bland många redan utsatta människor. Lika illa är att
regeringen dessutom infört hårdare tag mot invandrare genom att ställa
allt strängare och diskriminerande krav, vilket också kan ses som
eftergift gentemot de främlingsfientliga krafter.

Jag
säger inte att den borgerliga regeringen har för avsikt att sprida
rasism och främlingsfientlighet men de indirekta konsekvenserna av
deras politik har inneburit en grogrund för rasism. Just därför att de
slår så hårt mot arbetarklassen och de som är utsatta i vårt samhälle.

Det
är just i sådana här stunder som vänsterpolitik är som allra viktigast.
Därför att bekämpa rasismen betyder inte bara att jobba mot rasistiska
rörelser utan att också underminera grogrunden för dess framväxt. Detta
kan vi endast göra om vi skapar ett jämlikt och solidariskt samhälle
där alla människor kan känna sig trygga och där solidaritet och
sammanhållning för blomma. Det är också Vänsterpartiets mål!

Nästa
år är det val! Och detta val är kanske viktigare än vanligt eftersom
det handlar inte bara om ett val mellan höger och vänster utan även om
ett val med eller utan rasister i riksdagen. Det är viktigt att
arbetarrörelsen och andra progressiva krafter enar sig och tillsammans
kämpar mot inte bara mot rasistiska rörelser utan också bekämpa
rasismens grogrund som frodas i högers klassamhälle. Endast då kan vi
vinna och bygga ett mänskligare, jämlikare, mer demokratiskt och
tolerantare samhälle. Ett samhälle där rasism och rasisterna vantrivs.

 

Skriv en kommentar