Okategoriserade

Fullmäktigedebatten om Gaza nu som ljudfil

Vänsterpartiets Marie Lindén, Jöran Fagerlund och Ana Rubin pressade de andra partierna i debatten kring vår motion att göra Gaza City till vänort med Göteborg. Marie utmanade de andra att precis som Vänsterpartiets ledamöter skänka kvällens arvode till Ship to Gaza. Nu kan du lyssna på debatten här.

Det blev en halvtimmes debatt kring Vänsterpartiets motion. Märkligast försvar för sin passiva hållning presterade Miljöpartiet. De menade att det inte var en fråga för fullmäktige samtidigt som de i våras själva lämnade in en interpellation om Gaza.
Ljudfilen hittar du här. Den är stor (18 mb).

Skriv en kommentar