Okategoriserade

377 miljoner kronor till Göteborgs Stad!

I dag, tisdagen den 6 oktober, presenteras Vänsterpartiets budgetmotion.

Förslaget innebär bland annat för Göteborg:

– Förslaget innehåller 377 miljoner kronor till Göteborgs Stad.

– Fler hyresrätter kan byggas i Göteborg med hjälp av bl.a. investeringsstöd.

– Satsningar på kollektivtrafik i stället för regeringens vägsatsningar

 – Bostadssituationen i Göteborg är värre
än någonsin! Framför allt drabbas unga som inte har någon möjlighet att
få ett eget boende. Det måste därför byggas fler hyresrätter i Göteborg.
Det finns tillgänglig mark i Göteborg som kan bebyggas omgående. Genom
de satsningar som finns i budgetförslaget skulle vi nu få möjligheten att
förverkliga byggandet av billiga hyresrätter, säger Marie Lindén (v).

– Ska vi förbättra klimatet i Göteborg måste
vi framför allt minska in- och utpendlingen med bil till och från Göteborg.
Genom att bygga Västlänken så får vi möjligheten att öka kapaciteten på
tågtrafiken, så att det blir rimliga reseförhållanden. Kollektivtrafiken
måste ha en bättre kapacitet än i dag. Det är därför glädjande att budgetförslaget
innehåller 15 miljarder kronor till Västlänken så att vi får igång byggnationen
snarast, säger Mats Pilhem (v).

– Regeringens politik har inneburit att
Göteborg har drabbats hårt av den ökande arbetslösheten. Färre i jobb innebär
mindre skatteintäkter för staden. Effekten av besparningarna ser vi nu
ute i stadsdelarna där barn ungdomar och äldre drabbas hårt. Att barngrupperna
blir större inom förskolan är tydliga exempel. Regeringens politik räcker
inte för att värna välfärden. Vänsterpartiet förslag innebär ytterligare
753 välfärdsjobb inom Göteborgs Stad, säger Eva Olofsson

Vänsterpartiets mål under krisen är att säkra
kvaliteten i välfärden. Det behövs mindre grupper i förskolan, eleverna
i skolan behöver ökad lärartäthet och hemtjänsten behöver mer tid för social
omsorg av våra äldre. För att möjliggöra det vill Vänsterpartiet öka antalet
sysselsatta inom kommunsektorn. Därför avsätter vi 10 miljarder kronor
mer än regeringen i form av generella statsbidrag och tillfälligt konjunkturstöd
för 2010. Vi bedömer att dessa resurstillskott kommer att öka antalet sysselsatta
med 23 000 personer under 2010. Till skillnad från regeringen ger vi kommunerna
planeringsförutsättningar för 2011 genom att avisera ytterligare stöd på
20 miljarder.

För mer information kontakta:

Marie Lindén (v), kommunalråd i Göteborg.
tfn 0706-53 53 57


Mats Pilhem (v), ledamot trafiknämnden, tfn
031-337 23 01


Eva Olofsson, riksdagsledamot vänsterpartiet,
tfn
: 08-786 46 58 mobil 0703-17 10
27


Erik Berglund, Stadssekreterare vänsterpartiet,
tfn 031-3680100, 0708-37 78 19

Skriv en kommentar