Okategoriserade

Göteborg är inte världsledande i miljöarbete, inte ens bäst i Sverige.

När tidningen Miljöaktuellt i juni (Miljöaktuellt 6-2009) rankade Sveriges kommuner hamnade Göteborg på plats 29. Helsingborg som har haft ett ambitiöst miljöarbete länge toppar listan och Stockholm är på andra plats, Malmö, som Göteborg ofta jämför oss med, delar tredjeplaceringen med Sundsvall. Göteborg rankas som 29, inte ens bäst Västra Götaland eller i GR-området.I Göteborgs budget står de högtidliga orden: ‘Göteborgs Stads verksamheter ska bidra till att göra vår stad till en
av världens mest progressiva städer på miljöområdet.’
Ord som förpliktigar.
I synnerhet som budgetens mål skall nås under innevarande år, säger Jöran
Fagerlund (V), ledamot i kommunfullmäktige och i miljönämnden.

Något
måste göras förutom det som redan står i budgeten. Frågan är vad.
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag och i motioner framfört flera
miljöförslag. Malmö har bland annat beslutat att kommunen skall bli
självförsörjande på energi, något som Vänsterpartiet har motionerat om i kommunfullmäktige
men alla andra partier röstade emot. Socialdemokraterna har tagit stöd av de
borgerliga för att få Marieholmstunneln tillstånd.


Marieholmstunneln gör oss inte mer progressiva på miljöområdet. Är kommun­styrelsens
ordförande beredd att återuppta diskussionerna kring Vänsterpartiets och andra
förslag för att nå budgetens mål om att Göteborg skall bli en av världens mest
progressiva städer på miljöområdet, undrar Jöran Fagerlund (V)

I miljönämnden har Jöran Fagerlund föreslagit att särskild uppmärksamhet skall
riktas mot de göteborgare som förstör miljön mest
: de med de högsta
inkomsterna. Även här röstade alla andra emot.


Jag hoppas att vi får till stånd en bra diskussion kring hur vi kan göra mer
och att de styrande i staden inte tråcklar in sig i resonemang kring hur
rankinglistan är gjord eller vilka som har satt ihop den, fortsätter Jöran
Fagerlund (V)

Göteborgs
egen miljörapport som presenterades för någon vecka sedan säger samma sak.
Göteborg har svårt att nå miljömålen. Det krävs enligt Vänsterpartiet en högre
takt i miljöarbetet.


Jag var en medelmåtta i geografiundervisningen i skolan men så mycket vet jag
att alla de 28 kommuner som rankas högre än Göteborg tillhör världen. Ett
första steg mot att bli en av ‘världens mest progressiva städer’ på
miljöområdet vore väl ändå att bli bäst i Sverige. Det är dags att lägga i en
högre växel i miljöarbetet, avslutar Jöran Fagerlund (V)

Interpellationen
hittas här. Jöran Fagerlund skriver också på sin blogg.

Skriv en kommentar