Okategoriserade

Vi kommer att göra allt för att få Västlänken tidigarelagd

Hastigt har ett stort infrastrukturprojekt lagts fram av staten. Det innehåller såväl vänsterpolitik som trängselskatt och Västlänken som föråldrad betongpolitik som Marieholmstunneln

Marie Lindén, kommunalråd, Sören Kviberg, regionråd, och Mats Pilhem, ledamot i trafiknämnden informerade och diskuterade på ett möte i kväll arrangerat av Grundorganisationen Centrum.

 
Mats Pilhem, Sören Kviberg och Marie Lindén på kvällens möte.

Marie Lindén började med att sammanfatta den information hon hittills har fått i ärendet.

– Den första informationen fick jag på ett möte med GR den 19 augusti. Egentligen var det bara kommunstyrelsens ordförande som var kallad men Anneli Hulthén insisterade på att hela kommunstyrelsen skulle kallas och det skall hon ha all heder för, sade Marie Lindén.

I övrigt har Marie starka invändningar hur staten har hanterat ärendet. Det har forserats fram i ett oerhört tempo.

– Ur demokratisk synvinkel är detta förkastligt. De folkvalda, och än mindre göteborgarna, har en chans att sätta sig in i förslaget innan det klubbas, fortsatte hon.

– Det tycks som att ju större och dyrare investeringar i väg är, desto mindre utrymme för diskussion ges, fyllde Mats Pilhem i.

– Och som vanligt när det gäller stora trafikprojekt i Göteborg får trafiknämnden informationen sist, fortsatte han.

Sören Kviberg betonade Västlänkens betydelse för att öka tågtrafiken i regionen. Han var dock bekymrad för att höga banavgifter skall resultera i dyrare tågbiljetter och försvåra en överföring av bilister till tåg.

– Västlänken är nyckeln till stark tågtrafik i regionen. Förhoppningsvis ger trängselskatten oss möjligheten att minska bilåkandet, sade Sören Kviberg.

Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen sagt ja till paketet så långt men också deklarerat i ett yttrande att vi förbehåller oss rätten att säga nej till eller ha synpunkter på delar av projektet när de behandlas senare.

– Vi skall göra allt för att tidigarelägga Marieholmstunneln, avslutade Marie Lindén.

Skriv en kommentar