Okategoriserade

”Måltider med kött i kan inte i dagsläget definieras som miljömåltider”

Idag behandlar miljönämnden ett förslag till definition av miljömåltider som är bredare än dagens som enbart fokuserar på ekologiska livsmedel.

– Det är viktigt att vi får en ny definition som tar in andra aspekter
som klimatpåverkan, arbetsförhållanden, rättvisa löner och näringsinnehåll. Det
har jag kämpat länge för, säger Jöran Fagerlund (V), ledamot i miljönämnden och
kommunfullmäktige i Göteborg.

En aspekt som inte är riktigt tydligt i
förslaget är hur man skall uppnå ambitionen att minska köttkonsumtionen.

Förvaltningen pekar på det svåra med att arbeta in minskad
köttkonsumtion i definitioner av miljömåltider.

– Det är svårt att följa upp målsättningar om "en vegetarisk dag i
veckan" när det prioriterade målet är formulerat kring enskilda måltider som serveras,
förklarar Jöran Fagerlund (V)

– Dessutom är en vegetarisk dag i veckan på tok för låg ambition om vi
skall nå Göteborgs Stads miljökvalitetsmål för Begränsad klimatpåverkan som är
ett hållbart och rättvist utsläpp av växthusgaser. Skal det målet nås borde man
snarast begränsa serveringen av kött och fisk till en dag i veckan vardera och
resten av veckan vegetariskt. Det är något man kan ta med sig i det fortsatta
arbetet med att formulera mål i kommunen, fortsätter Jöran Fagerlund (V)

Djurindustrin står för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser.
Den globala användningen av kraftfoder ger upphov till enorma kretslopp, för
näringsämnen, som är omöjliga att sluta. Detta leder till näringsbrist i syd
och till övergödning i nord. En betydande del av den övergödning som sker i
Östersjön kommer från konstgödsel och från kraftfoder odlat i tredje världen.

– Det är angeläget att utan onödig fördröjning hitta en fungerande
definition. Enklast är därför att, med försiktighetsprincipen som grund,
utesluta rätter som innehåller kött ur definitionen på miljömåltider, avslutar
Jöran Fagerlund (V).

Yrkandet hittas här.

 

Skriv en kommentar