Okategoriserade

Låt inte Göteborg bli ett nytt Hiroshima

I detta nu, den 6 augusti kl 08.15, är det exakt 64 år sedan USA fällde den första atom­bomben över Hiroshima. 140 000 män, kvinnor och barn dödades av en enda bomb. Tre dagar senare, den 9 augusti 1945 fällde USA världshistoriens andra atombomb. Denna gång över Nagasaki. 80 000 män, kvinnor och barn dödades av en enda bomb.

– Vi kan hoppas
att dessa två atombomber var de sista två som användes i
världshistorien. Vi kan också hoppas att Göteborg inte blir en måltavla
för en kärnvapenattack. Vi kan dock göra mer än att hoppas. 3 047
städer i 134 länder världen över, varav 11 svenska städer, har slutit
sig samman i organisationen Borgmästare för fred vars syfte är att
förhindra att deras städer blir måltavlor i krig, säger Jöran Fagerlund
(V), ledamot av kommunfullmäktige i Göteborg.

Som en del av
fullmäktiges ansvar för göteborgarnas väl och ve bör även vi ansluta
Göteborg till organisationen Borgmästare för fred.

– Om
klimatförändringarna är det allvarligaste hotet mot mänsklighetens
överlevnad är kärnvapnen de mest akuta hoten mot mänsklighetens
överlevnad. Dagens kärn­vapen­arsenal överstiger 20 000 stridsspetsar.
I dagens värld kan vi heller inte utesluta risken för
kärnvapenterrorism. Även en mindre kärndetonation i Göteborg skulle få
katastrofala följder, berättar Jöran Fagerlund (V)

– Eftersom 11
städer i Sverige, bland annat Stockholm och Malmö, redan har anslutit
sig och de som anslöt sig senast gjorde detta i år bör det inte råda
några tvivel om att ett medlemskap är förenligt med kommunal­lagen,
fortsätter Jöran Fagerlund (V)

Medlemskapet är inte förknippat
med några ekonomiska åtaganden eller årsavgifter. Ett aktivt
deltagande, vilket är önskvärt, från Göteborgs Stads sida innebär
självfallet kostnader.

Motionen hittas här
.

Skriv en kommentar