Okategoriserade

Tack till medlemmarna

Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg!

På kvällen den 7:e juni kunde vi besviket konstatera att valresultatet inte blev det vi hoppats på. Inte minst mot bakgrund av allt målinriktat arbete som ni, alla kämpande aktivister utförde. Vi var många som trodde på att vi skulle kunna åstadkomma ett starkt valresultat i Göteborg. 6,7% är visserligen 1% mer än i riket som helhet, men det är inget resultat vi kan eller ska vara nöjda med.

Jag vill med det här brevet rikta ett stort tack till alla medlemmar som hjälpte till att dela ut 46000 tidningar. Ett tack till våra Göteborgskandidater på listan som alla var aktiva på debatter och utåtriktade aktiviteter. Ett tack till Ung Vänster som bl.a. affischerade och satte upp valplakat, och naturligtvis ett tack till alla grundorganisationer som ordnade torgmöten och flygbladsutdelning runt om i Göteborg. Det var många dagar i slutspurten när vänsterpartiet hade aktiviteter på ett flertal ställen i staden.

I den här valrörelsen har vi varit många som deltagit på ett eller annat sätt och vi har prövat olika kampanjmetoder. Det har varit ett mål att slipa vår organisation och att använda valrörelsen till att få vår organisation på fötter, något vi lyckades bra med men det finns mer att göra. I valutvärderingen ska vi lokalisera vad som varit bra och vad som varit mindre bra. Erfarenheterna av detta tar vi med oss till nästa valrörelse. Även partiet centralt arbetar med en valutvärdering som man beräknar ska vara klar till 30 augusti. I Göteborg inbjuder vi alla medlemmar till medlemsmöte i Gårdslokalen, söndagen den 23 augusti kl11-16. Vi kommer att diskutera vår egen valutvärdering och även hur vi mobiliserar partiet inför valet 2010. Efter mötet och om vädret tillåter så grillar vi på gården.

Åter igen ett stort Tack till er alla för ert arbete!

 

För distriktsstyrelsen

Elise Norberg Pilhem

Distriktsordförande

Göteborg

Skriv en kommentar