Okategoriserade

Låt inte regeringens skattesänkningar drabba våra barn, äldre och sjuka

Den borgerliga regeringen har genomfört skattesänkningar, som främst gynnar höginkomsttagare, till en kostnad av 100 miljarder kronor. Det motsvarar det samlade underskottet i den offentliga sektorn. I sitt förslag till budget 2010 betonar Vänsterpartiet välfärden för barn, äldre och sjuka. Jämfört med Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar Vänsterpartiet 678 miljoner kronor mer på välfärden. Dessutom har budgeten försetts med ett tydligt barnperspektiv och jämställdhetspolitiken har integrerats i alla verksamhetsområden.

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);} 

– Vi vill helt enkelt inte att skolan, äldreomsorgen och fritidsverksamheten
skall drabbas av de nedskärningar S och Mp föreslår, säger Marie Lindén (V),
kommunalråd.

Budgeten från S och Mp saknar, enligt Vänsterpartiet, en realistisk
bedömning av utvecklingen för försörjningsstödet och Vänsterpartiet lägger in
en större buffert för att hantera de ökade kostnaderna för försörjningsstöd.

Prognoserna pekar på ett underskott i kommunen på mellan 300 och 400
miljoner kronor redan i år 2009. Med Vänsterpartiets förslag till budget 2010
kan verksamheterna kompenseras för detta bortfall.

– Utan Vänsterpartiets budgettillskott är risken stor att verksamhet
som det inte är lagkrav på får stryka på foten. Då kommer barn och unga att
drabbas. Jag var med på 90-talet och har sett effekterna av att fritidsgårdar
stängdes och en hel generation fick bära de verkliga kostnaderna för
nedskärningarna. Låt det inte hända en gång till, fortsätter Marie Lindén.

För att rädda välfärden föreslår Vänsterpartiet att kommunalskatten
höjs med en krona.

– Med en annan politik nationellt hade vi inte behövt göra några större
skattehöjningar i Göteborg. Nu tvingas vi föreslå en välfärdskrona för att
rädda verksamheterna som är så viktiga för alla oss göteborgare, säger Elise
Norberg Pilhem (V), distriktsordförande.

Vänsterpartiets budgetförslag hittas här

Skriv en kommentar