Okategoriserade

Varför vill miljöpartiet och socialdemokraterna sälja kärnkraft till 300 000 hushåll?

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades Jöran Fagerlunds motion till kommunfullmäktige om att Göteborg Energi och Din el enbart skall erbjuda miljömärkt el.

– Fullmäktige har
antagit ett mål för begränsad klimatpåverkan som säger att år 2050 har Göteborg
en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid. Det vill säga under 2 ton
koldioxid per Göteborgare. Energisektorn är oerhört viktig i detta arbete, säger Jöran Fagerlund (V).

För att klara omställningen till hållbar energiförsörjning krävs stora investeringar. Ett annat viktigt skäl till kraftiga investeringar är att få igång ekonomin i dessa kristider.

– Vänsterpartiet har kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att ersätta kärnkraften med förnyelsebar energi. Varför vill de då sälja kärnkraft och kolkraft till 300 000 kunder i Görborgsområdet, frågar sig Jöran Fagerlund (V).

Yrkandet hittas här.

Motionen hittas här.

 

Skriv en kommentar