Okategoriserade

Första dagen för genusutbildning för kommunstyrelsen

En av Sveriges främsta utredare och föreläsare kring jämställdhetspolitik, Gertrud Åström, inledde genusutbildningen för kommunstyrelsen i Göteborg. Under en halvdag föreläste hon på den konferens kommunstyrelsen har i Lerum i dagarna två.

På Vänsterpartiets initiativ beslutade kommunstyrelsen för en tid sedan att genomföra en genusutbildning. Idag hölls den första delen.

Gertrud Åström gick igenom grunderna för den svenska jämställdhetspolitiken för att skapa en förståelse varför jämställdhet skall integreras i alla verksamheter. Framgent kommer hon att gå igenom hur det kan göras.

– I grunden handlar det om mänskliga rättigheter. Sverige har inte reserverat sig mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter och sagt att dessa inte gäller kvinnor, sade Gertrud Åström.

– Kvinnor har ofta tvingats att ta till individuella lösningar på strukturella problem medan män oftare har lyckats hitta strukturella lösningar. Därför är det en politisk fråga.

Skriv en kommentar