Okategoriserade

Föräldrarna håller sina barn hemma från Sjumilaskolan hela denna vecka i protest mot besparingarna inom skolan

Föräldrarna har beslutat på ett möte som hölls måndagen den 16 mars att hålla sina barn hemma hela denna veckan och att genomföra en demonstration tisdag den 31 mars kl 16.00. Tåget ska gå från Sjumilaskolan till Höstvädersgatan 1 där stadsdelsnämnden ska hålla sitt möte. Besparingen innebär att 7,6 lärare av 36 måste sluta. Ett nytt föräldramöte skall hållas måndagen den 30 mars.

– Jag tycker det är mycket tråkigt att det har gått så långt att föräldrarna tvingas hålla sina barn hemma för att få uppmärksamhet på de drastiska besparingar som redan nu genomförs på Sjumilaskolan, säger Eva-Lena Fransson (V), ledamot i SDN Biskopsgården

– Alla skolor i Biskopsgården drabbas av att elever i så stor utsträckning söker sig från området till privatskolor andra SDN. Resurser flyttas från området och för de elever som är kvar blir skolan än sämre. Totalt betalar SDN Biskopsgården ut 76 miljoner kronor till för elever som lämnar stadsdelen.

Eva-Lena kommer att lägga en interpellation i Kommunfullmäktige om situationen på stadens skolor. Har vi en likvärdig skola för alla i Göteborg?

Skriv en kommentar