Okategoriserade

Vill du vara med och stoppa jakten på sjuka och arbetslösa? Vänsterpartiet Frölunda bjuder in till öppet möte!

Hur och varför drabbas arbetslösa och sjuka av den borgerliga politiken som förs idag? Vad finns det för alternativ? Vad vill vänsterpartiet göra? Vi befinner och i en av historiens värsta finanskriser, och det drabbar oss på västkusten extra hårt. Det är nu, när vi drabbas av en kris med hög arbetslöshet som konturerna av högerns djupt orättvisa samhälle börjar bli skarpa. Det är nu priset för omfördelningen från gemensam trygghet och välfärd till ökad privatkonsuption för de redan priviligerade kommer att få betalas. Medverkande är Liselott Olsson (vänsterpartistisk riksdagsledamot) och Per Andersson (arbetslös fd volvoarbetare).

STOPPA JAKTEN PÅ SJUKA OCH ARBETSLÖSA

Sverige har blivit ett land där cancersjuka och långtidsarbetslösa får betala skattesänkningar. Reinfeldt tycker att det ska löna sig att vara en högavlönad och frisk man utan barn. Därför har regeringen sänkt ersättningsnivåerna för alla sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar. Därför har regeringen infört historiska försämringar av sjukförsäkringen och sabbat A-kassan.

En arbetslös Volvoarbetare och en sjukskriven förskolelärare får tusentals kronor mindre varje månad för att bekosta skattesänkningar åt den rikaste tiondelen av befolkningen, som enligt analyser från Riksdagens utredningstjänst vinner mest på regeringens politik. Men ingen människa blir friskare av fattigdom. Och regeringen borde bekämpa arbetslösheten – istället för att bekämpa de arbetslösa!

Nu beräknas arbetslösheten stiga till 9 procent 2010 och lågkonjunkturen är ett faktum. Risken är att Reinfeldts reformer kan slå igenom med full kraft. En tredjedel av alla löntagare står utanför A-kassan. Allt fler sjuka och arbetslösa kommer att bli hänvisade till lägre lön, sjuknärvaro på jobbet, socialbidrag eller andra människors välvilja. Vi säger: Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa!

Vi kräver gemensamma lösningar på gemensamma problem! Vi måste investera Sverige ur krisen. Vänsterpartiet vill höja stödet till kommuner och landsting för att rädda jobb och utveckla vår välfärd. Vi vill ha fler jobb och bättre jobb. Men vi vill även satsa på våra trygghetssystem. Det går hand i hand.

Även den som idag är frisk och har jobb kan bli sjuk och arbetslös. Vi människor är både starka och ömtåliga. Därför tjänar vi på en solidariskt finansierad och generös sjukförsäkring och A-kassa. Vi vill höja taken och ersättningsnivåerna. Vi kämpar för alla människors rätt till jobb och ekonomisk trygghet.

Klyftorna växer nu med rasande fart i Sverige. Vi behöver dig också i kampen för en ny regering och ny politik i valet 2010!

Skriv en kommentar