Okategoriserade

Vänsterpartiet Lundby bjuder in till träff!

Tisdagen den 17 mars klockan 18:30 vid Röda Stugan i Lundby. Spårvagnshållplatsen är Wieselgrensplatsen, någon står vid spårvagnshållplatsen mellan 18:10 – 18:20 för er som inte hittar.

Den 16 september publicerade Amnesty International i Sverige, Danmark, Finland och Norge en nordisk rapport om våldtäkt, Fallet nedlagt –Våldtäkt och mänskliga rättigheter i denordiska länderna. Rapporten följs i Sverige av en webbaserad kampanj där du uppmanas att skriva under Amnestys upprop som ska skickas till regeringen. SPRID GÄRNA LÄNKEN till uppropet så att fler trycker på regeringen i denna fråga!

Våldtäkt utgör en mycket allvarlig attack mot en individs sexuella integritet och självbestämmanderätt och kan samtidigt orsaka fysisk, psykisk och känslomässig smärta och lidande. Det är ett brott som till största del begås mot kvinnor och flickor och som kränker deras mänskliga rättigheter.

Våldtäkt i Sverige
De flesta våldtäkter anmäls aldrig. Av de tusentals brottsoffer som polisanmäler är det endast en liten andel som till slut får sin sak prövad av domstol. I Sverige slutar över 85 procent av de anmälda våldtäkterna mot person över 15 år med att utredningen läggs ned. Ofta med motiveringen att ”brott kan inte styrkas”.

Kvinnors möjlighet att få rättvisa, upprättelse och kompensation vid våldtäkt är i stor utsträckning beroende av förundersökningens kvalitet, som bland annat påverkas av polisens och åklagarens kompetens, motivation och värderingar. Det faktum att utredningar i våldtäktsärenden ibland är bristfälliga och därför inte kan bilda grund för åtal kan i praktiken innebära straffrihet för många förövare.

Hur rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden är något som den svenska regeringen omedelbart måste undersöka. Amnesty menar att detta bör ske genom att man inrättar en oberoende granskningskommission som analyserar och rapporterar om alla nedlagda våldtäktsärenden. Amnesty menar att det krävs ingående, omfattande och systematiska analyser kring varför det stora flertalet våldtäktsutredningar läggs ned. De brister som finns måste synliggöras för att förbättringar ska vara möjliga.

Statens ansvar
Enligt folkrätten och internationella människorättslagar är staterna skyldiga att göra allt som står i deras makt för att bekämpa alla former av könsbaserat våld. De ska se till att lagarna utgör ett effektivt skydd. De ska förebygga, utreda och bestraffa könsbaserat våld mot kvinnor – inklusive våldtäkt och andra sexuella övergrepp. De ska se till att brottsoffren får stöd, hjälp och rehabilitering. Och staterna ska också arbeta för att ändra sociala attityder som banar väg för diskriminering av kvinnor.

Läs mer: http://net19.amnesty.se/2008/09/12/fallet_nedlagt/

Skriv en kommentar