Okategoriserade

Internationell solidaritet börjar lokalt

En enhällig distriktsårskonferens, med ombud från alla grundorganisationer i Göteborg, antog följande uttalande. Årskonferensen ägde rum lördag 21 februari på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Israels
bomber över Gaza har tillfälligt tystnat men den olagliga
ockupationen består. Det krävs handling på bred
front och på flera nivåer för att befria Palestina.

Vänsterpartiet agerar brett
och på flera nivåer. Vänsterpartister har varit
aktiva i att organisera de stora demonstrationerna som samlat
tusentals göteborgare. Vid tre av de största
demonstrationerna har Vänsterpartiet varit representerat av
talare.

Vi har i riksdagen och i
EU-parlamentet krävt en bojkott av israeliska varor.
Vänsterpartiet har krävt att regeringen skall agera mot
Israel i internationella organ.

I regionen har vi föreslagit
att 10 vårdplatser och transporter för krigsskadade barn
från Gaza skall upplåtas. Vänsterpartiet har även,
i regionen, tagit debatten om att Veolia – som driver en
spårvagnslinje i strid med internationell rätt på
Västbanken – kör bussar och färjor åt
Västtrafik.

I kommunen har vi i fullmäktige
föreslagit att Göteborg skall bli vänort med Gaza
Stad. Vi har interpellerat kring vad kommunen gör för de
närmare 15000 göteborgare som har palestinsk anknytning.

Redan 2004 motionerade vi om en
kommunal bojkott av israeliska varor. Det ansågs strida mot
kommunallagen. Därför föreslog vi i år i
kommunstyrelsen att stadens inköps- och upphandlingspolicy skall
tolkas så att israeliska varor är oförenliga med
policyn eftersom Israel bryter mot flera av de konventioner som står
inskrivna i policyn.

De övriga partierna lät
oss inte ens ta upp förslaget till beslut. Med juridiska
argument gjorde socialdemokraterna och miljöpartiet gemensam sak
med de borgerliga. Vi menar att beslutet är möjligt om den
politiska viljan finns.

Om domstolar tvingar Göteborgs
Stad att köpa blodsbesudlade varor, låt det så ske.
Staden skall inte ge upp i förväg. Om ett politiskt beslut
blir överkört av en domstol kan vi inget göra men
ingen skall kunna säga att vi frivilligt gav göteborgarnas
skattepengar till krigsförbrytarna.

Vänsterpartister har agerat
i nämnder och bolagsstyrelser för konkret solidaritet
mellan Göteborg och Gaza.

Vi har i miljönämnden
föreslagit att ett miljösamarbete inleds. I
utbildningsnämnden och vuxenutbildningsnämnden har
Vänsterpartiet sagt att Göteborgs Stad skall vara med och
bygga upp de skolor Israel bombade sönder och samman.

I hamnen har Vänsterpartiet
tagit initiativ för att hjälpa till med återuppbyggnaden
av hamnen i Gaza samt att Göteborgs Hamn skall ställa
resurser till förfogande för hjälporganisationer i
Sverige. Exempelvis om Ship to Gaza förverkligas på ett
liknande sätt som Ship to Bosnia på 90-talet.

Vänsterpartiet har verkat
för att Göteborg Energi skall bistå i
återuppbyggnaden av elnätet och bidraga till att Gaza kan
bli självförsörjande på el. I Göteborg
Vatten har vår ledamot föreslagit att nämnden skall
bistå med återuppbyggnaden av vatten nätet. I
kretsloppsnämnden har vi jobbat för att få igång
ett biståndsprojekt kring avfallshantering.

El, vatten och avlopp är
livsnödvändiga resurser för Gaza-borna. Om detta inte
fungerar kommer lidandet att mångdubblas och mängder av
människor dö i epidemier och sviter av enkla sjukdomar.

Överallt har vi mött
kompakt motstånd. Socialdemokrater som själva demonstrerat
mot israels övergrepp på lördagen har på
onsdagen gjort gemensam sak med miljöpartiet och de borgerliga
och i nämnden röstat ner våra biståndsförslag.

När Vänsterpartiet i
Idrott- och föreningsnämnden föreslog att nämnden
skulle betala för att två lag – ett pojk- och ett
flicklag – från Palestina till Gothia Cup nekades vår
ledamot sin lagliga rätt att få yrkandet behandlat.

Som det politiska landskapet ser
ut i Göteborg just nu förlorar internationell rätt,
solidaritet och människovärde med 8-1 varje gång våra
förslag behandlas i stadens nämnder och bolagsstyrelser.
Det är dock inte försent. Flera av våra förslag
ligger bordlagda. En aktiv mobilisering och uppvaktning av
socialdemokraterna och miljöpartiet kan få dem att byta
fot och då skulle medmänskligheten triumfera med 5-4 i
nämnd efter nämnd.

Vänsterpartiet
Göteborgs Årskonferens 21 februari 2009

Skriv en kommentar