Okategoriserade

”Byt regering, byt politik”

Partistyrelsens Ulla Andersson presenterade en rapport med skrämmande siffror hur klassskillnaderna drastiskt har ökat Sverige under den borgerliga regeringens första två år. Enligt rapporten har den rikaste tiondelen av Sveriges vuxna befolkning, omkring 700 000 personer, fått över 40 procent av den totala inkomstökningen, vilket motsvarar 5 000 kronor mer i månaden.

Ulla Andersson, partistyrelsen, talar på årskonferensen.

De stora vinnarna på regeringens politik är de tio procent av befolkningen som är rikast. Inte föga förvånade. Nu fins det svart på vitt i en rapport som Vänsterpartiets riksdagsgrupp har tagit fram.

Inkomstskillnaden
mellan män och kvinnor har ökat med 1000 kr per månad, Reinfeldts
politik gynnar män med höga inkomster och missgynnar kvinnor och
låginkomsttagare. Den ökade skillnaden beror på att regeringens
skattesänkningar, inklusive slopandet av förmögenhetsskatten och
fastighetsskattereformen, främst gynnar män. Samtidigt drabbas kvinnor
mer av åtstramningar i socialförsäkringssystemen eftersom sänkta
ersättningsnivåer för sjuka, deltidsarbetslösa och småbarnsföräldrar
påverkar kvinnor i högre utsträckning då kvinnor oftare än män är
sjukskrivna, deltidsarbetslösa och föräldralediga. 58 procent av
regeringens samlade reformer tillfaller alltså män.

Läs rapporten här.
Lyssna på Ulla Anderssons anförande här:

Subscribe Free
Add to my Page">

Skriv en kommentar