Okategoriserade

Efterlängtat beslut i miljönämnden

Eftrer flera bordläggningar beslutade miljönämnden i tisdags (17/2) att bifalla det yrkande Jöran Fagerlund (v) lade fram redan den 17 december 2008 att förelägga Vägverket och trafiknämnden att inkoma med en plan för hur miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras i Göteborg.
– Glädjande var att nämndens ordförande Kia Andreasson (Mp) nu hade svängt ännu en gång och var tillbaka på den position miljöpartiet intog när ärendet var uppe till behandling i nämnden för något år sedan: att bifalla yrkandet, skriver Jöran Fagerlund på sin blogg.

Skriv en kommentar