Okategoriserade

Dags för öppna sammanträden med miljönämnden

Vänsterpartisten Jöran Fagerlund föreslår till miljönämndens sammanträde idag tisdag (17/2) att nämndens sammanträden skall öppnas för allmänheten.

– Miljöfrågorna har länge varit uppe till diskussion bland göteborgarna
och det är dags att de ges insyn i miljönämndens arbete, säger Jöran Fagerlund
(V).

Under 2005–2006 var Jöran Fagerlund (V) ordförande i miljönämnden.
Redan då hade han funderingar på att nämndens sammanträden borde hållas öppna.

– När jag tillträdde som ordförande i nämnden i januari 2005 tog jag
upp frågan om öppna sammanträden i ett par sammanhang och nöjde mig med de
förklaringar som då gavs. När jag tänker på frågan nu ser jag inte riktigt att
några skäl egentligen håller, fortsätter Jöran Fagerlund (V)

Miljönämnden har en hel del myndighetsutövning men det har även andra
nämnder. Stadsdelsnämnderna hanterar myndighetsutövning som kräver betydligt
större hänsyn till den personliga integriteten och de klarar det med bravur.

– Varför kan då inte vi? Jag kan, under mina år i nämnden, inte minnas något
enda ärende som vi har behövt sekretessbelägga. Våra handlingar är offentliga
och bilder från förvaltningens inspektioner förekommer ibland i tidningar redan
innan våra sammanträden, avslutar Jöran Fagerlund (V)

Yrkandet hittas här: Yrkande v _ppna sammantr_den 2009-02-17.pdf

 

Skriv en kommentar