Okategoriserade

Behåll Zookraft i stadsdelsnämnden Gunnareds regi

Som ett alternativ till att låta sociala resursnämnden ta över Zookraft föreslår Yvonne Palm (V) att verksamheten Zookraft i Lövgärdet kvarstannar i SDN Gunnareds regi, med samma målgrupp, och i samarbete med övriga likartade verksamheter inom Gunnared för att säkerställa människors behov av sysselsättning, mötesplatser och trygghet i området. Förvaltningen får i uppdrag att genom psykiatrisatsningens miljoner till Göteborg söka en bredare finansiering för ett utvecklat arbete till målgruppen utan beslutat bistånd samt att i samarbete med bostadsbolagen och frivilliga verksamheter i Gunnared utveckla verksamheten.

Från att ha varit en stor och betydelsefull verksamhet för psykiskt funktionshindrade, har Växtkraft desarmerats på både brukare, personal och innehåll. Anledningen härtill är för oss oklar. Nämnden har under många år framhållit betydelsen av och skälen till att driva den här typen av verksamhet i Gunnared. Bevekelsegrunderna har varit att Växtkrafts målgrupp, i mångt och mycket, är en mycket skör och svag grupp som utan dessa verksamheter, oftast blir sittande hemma, passiva och med litet självförtroende. Kostnaderna ökar i takt med att insatser uteblir.

Forskning gjord på målgruppen och verksamheten har kunnat påvisa att stora mänskliga och ekonomiska resurser kan tas tillvara, när man mår bättre, känner sig delaktig och behövd. Nämnden har överlämnat Gunnareds gård till sociala resursnämnden. Idag föreligger ett förslag att också överlämna resterande delar av Växtkraft till social resursnämnden. Delar som idag är ytterst försvagade och för en hopplös kamp för att få överleva och utvecklas. Inte många strå har lagts i kors för att hjälpa dessa verksamheter att hålla ångan uppe och vidareutvecklas under de sista åren. Sedan augusti 08, när ekonomiska besparingar föreslogs för verksamheten, har man inte kunnat ta in nya deltagare, förvaltningen har stängt minst två av verksamhetsdelarna och idag är endast en del öppen, Zookraft. 

Zookraft är en djurpark, en liten odling och ett café i en underbar miljö i hjärtat av Lövgärdet. Hit kommer skolklasser, förskoleklasser, unga och gamla för att lära om djur och natur, njuta av naturen, fika och samtala med grannar. Zookraft har en större betydelse än man kanske först ser. Just detta tror vi är kärnan i verksamheten, personer med behov av sysselsättning, boende, skolor och förskolor, alla berikar de varandra. Många är de barn och unga som klappat kaninerna, hjälpt till att mata åsnorna och plockat ägg till försäljning. Lärt sig om undulater, marsvin och grisar. Barn som inte har möjlighet att möta detta på annat sätt har här fått en naturlig, gratis upplevelse och lärt sig att ta ansvar och visa hänsyn. Tillvaron tillsammans med brukare från funktionshinder, personal och närboende är ett mycket gott exempel på hur man kan integrera en verksamhet. I Lövgärdet pågår planer på ett EU-projekt, om hur man kan utveckla förortslivet med boende, arbete och bebyggelse. Att i detta läge lägga ner en så oerhört viktigt del av Lövgärdets utbud av arbete, natur/miljöfrågor, psykosocialt arbete och alternativa behandlingsformer, förfaller både kortsiktigt och ekonomiskt oförsvarbart. Här finns istället stora möjligheter att t.ex. utveckla kryddgårdar, äggförsäljning, hunddagis m.m. Gunnareds behov av en modern daglig sysselsättning/verksamhet borde stå i fokus.

Skriv en kommentar