Okategoriserade

Kommunstyrelsen kan om den politiska viljan finns göra tolkningen att israeliska varor är oförenliga med stadens upphandlingspolicy

Går det att tolka stadens upphandlingspolicy som att israeliska varor är oförenliga med Goteborgs Stads upphandlings- och inköpspolicy? Och är det i så fall kommunstyrelsen som kan göra den bedömmningen? Stadskansliets och Vänsterpartiets tolkning av lagen skiljer sig något inför dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

– Stadskansliet anför inget i sitt tjänsteutlåtande som talar emot att
man gör samma tolkning som Vänsterpartiet i den enskilda upphandlingen, säger
Marie Lindén (v), kommunalråd.

Det som tjänsteutlåtandet ifrågasätter är om kommunstyrelsen kan göra tolkningen.

– Vi
menar att det ansvaret kommer ur kommunallagens 6 kap. 1 § om 1 §
kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, fortsätter Marie
Lindén (v)

Ursprungsyrkandet
hittas här: Yrkande 2009-01-2 _rende 2 Gaza och upphandlingspolicyn.pdf

Yttrandet till dagens KS hittas här:Yttrande 2009-02-04 _rende 4.5 Gaza och upphandlingen.pdf

 

Skriv en kommentar