Okategoriserade

Gaza behöver el och ledningar att distribuera elen i

Stora delar av Gaza och dess infrastruktur är sönderbombad av Israels terrorattacker. Energiförsörjingen och elnätet är svårt sargat. Det finns ett antal områden där Göteborg Energi kan ställa resurser till förfogande, främst kunskap, personal och i viss mån utrustning.

– Göteborg Energi har god erfarenhet av hållbar energiproduktion. Allt
från vindkraft och solceller till rötning av avloppsslam till biogas som kan
driva en kraftvärmeanläggning, säger Urban Junevik (v), styrelseledamot i
Göteborg Energi AB.

Förutom att få igång elproduktionen menar Urban Junevik att Göteborg
Energi kan bidraga till återuppbyggnaden av elnätet.

– Vi kan inte räkna med att Israel skall ersätta alla de ledningar de
har bombat sönder. Det är bråttom och Göteborg Energi borde sätta igång med ett
hjälparbete så fort som möjligt, avslutar Urban Junevik (v)

Yrkandet hittas
här: Yrkande v bist_nd till Gaza G_teborg Energi.pdf

Skriv en kommentar