Okategoriserade

Återremittera posthuset

Ett hotell i form av höghus som skulle förstöra hela vyn från hamninloppet föreslås i kommunstyrelsen på onsdag den 4 februari. Vänsterpartiet yrkar att förslaget återremitteras för att anpassas i enlighet med ett förslag som arkitekterna Jöran Bellman och Gunnar Werner har utarbetat.

I både planförslaget och alternativförslaget ryms lika många hotellrum: 500 st. Skillnaden består i att alternativförslaget är mycket lägre och inte skadar riksintresset hamninloppet lika mycket.


– Frågan är helt enkelt vem som skall bestämma i staden. Hotellmiljardärer eller de demokratiskt valda församlingarna, säger Margot Ottosson (v), ledamot i byggnadsnämnden.

Skriv en kommentar