Okategoriserade

Inrätta ett Romernas Hus i centrala Göteborg

Romska kulturyttringar har i alla tider trängts undan av det svenska majoritets­samhället. Romer har förnekats demokratiska rättigheter och förföljts. Därför motionerar idag sex vänsterpartister i fullmäktige om att inrätta ett Romernas Hus i centrala Göteborg.

– Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Sedan 2000 är
romani ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och vi menar att Göteborgs Stad
har ett speciellt ansvar för romsk kultur bland göteborgarna, säger Marie
Lindén (v), kommunalråd.

– Därför vill vi se ett Romernas Hus – ett kultur- och
informationscenter – på en central plats i Göteborg. Det naturliga är att
kulturnämnden har ansvaret från stadens sida, fortsätter Marie Lindén (v)

Centrets huvuduppgifter skall vara att dokumentera och forska runt
romsk kultur och romers situation i och kring Göteborg, vara en motor i det
samtida romska kulturlivet samt vara en mötesplats för såväl romer som andra.

– Romska kulturcenter finns redan idag i Stockholm och Malmö. Det är
hög tid att vi inrättar ett kultur- och informationscenter även i Göteborg,
avslutar Marie Lindén (v)

Motionen hittas
här: 2009-12-29 Romernas Hus – romskt kultur- och informationscenter.pdf

Skriv en kommentar