Okategoriserade

Låt barnen i Gaza komma hit och spela boll

Alla barn i Gaza kommer att vara i behov av någon form av stöd för att hantera det trauma som de nu utsätts för. Vänsterpartiet har i olika nämnder och styrelser hittat möjligheter för kommunen att konkret kunna gå in och stödja och hjälpa framför allt de drabbade barnen i Gaza. Helen Engholm (v) föreslår att Idrott- och föreningsnämnden använder eget kapital för att finansiera resa, deltagande och uppehälle frö två lag till årets Gothia Cup.


– Vi ser att det skulle vara till stor hjälp om vi kan hjälpa några av
barnen att ta del av något av det bästa Göteborg kan erbjuda barn och unga,
Gothia Cup. Gothia är en stor upplevelse och för med sig mycket positivt för
deltagarna utöver själva fotbollsspelandet, säger Helen Engholm (v) ledamot i
Idrott och föreningsnämnden.

För att möjliggöra för både ett pojk- och ett flicklag föreslår
Vänsterpartiet att Staden skall finansiera två fotbollslag.

– Att Göteborgs kommun bekostar resa, uppehälle, kost och deltagande i
2009 års Gothia Cup för två fotbollslag från Gaza skulle kunna ge hopp och inge
tro på framtiden för några av de många barn som behöver hjälp, fortsätter Helen
Engholm (v).

Yrkandet hittas
här: Yrkande Gaza IOFN.pdf

Skriv en kommentar