Okategoriserade

Som högsta ledning måste kommunstyrelsen inta tätpositionen i jämställdhetsarbetet

Till kommunstyrelsens sammanträde i morgon, onsdag den 28/1, ligger ett förslag om genusutbildning för kommunstyrelsen och övriga förtroendevalda. Företrädare för samtliga partier står bakom förslaget som ursprungligen kom fram efter ett initiativ från Vänsterpartiet.
–Utbildningspaketet är väl genomarbetat och jag har stora förhoppningar
om att det kan förskjuta maktbalansen i kommunen till kvinnors fördel, säger
Marie Lindén (v), kommunalråd.

Utbildningen innehåller två delar: den första går igenom varför
jämställdhetsarbe skall bedrivas och den andra behandlar vad som skall
göras och hur det skall göras.

– På så sätt skapar vi en tydlig struktur och genom den första delen
skapas ett golv att stå på när man ger sig in i den andra delen och diskuterar
vad som skall göras och hur det skall genomföras, säger Erik Berglund,
Vänsterpartiets företrädare i styrgruppen för politikerutbildning.

Yrkandet hittas
här:
http://

Skriv en kommentar