Okategoriserade

Uppvärdera och utveckla fritidsgårdarna

Vänsterpartiets storstadskonferens som har pågått i Göteborg i två dagar avslutades med ett studiebesök på Mixgården i Hammarkullen. Där träffade deltagarna som var tillresta från Stockholm och Malmö personal på fritidsgården som drivs i kommunal regi.

– Det var intressant att se en fritidsgård med så hög kvalitet på
verksamheten. Även om det är långt kvar till jämställdhet är det imponerande
med 30 procent tjejer i verksamheten. I Rinkeby, där jag bor, är andelen betydligt
lägre, säger Ann-Margarethe Livh (v), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Under stostadskonferensen som pågått sedan igår har även sysselsättning
och åtgärder mot gängkriminalitet diskuterats med representanter från det nya
kunskapscentret i Göteborg.

– Det är viktigt att jobba på två fronter samtidigt. Det räcker inte
med polisinsatser mot den organiserade brottsligheten utan även att hindra
nyrekryteringen. Där spelar fritidsgårdarna en viktig roll, säger Marie Lindén
(v), kommunalråd i Göteborg.

Företrädarna för vänsterpartiet var överens om att alla fritidsgårdar
måste ha ett väl definierat ett syfte och att verksamheten skall ha tydliga
kvalitetsmål.

– Fritidsgårdarna har ett värde i sig. De är viktiga för demokratin och
ungdomars identitetsskapande. Det är viktigt att det som brukar användas som
argument för fritidsgårdar när kommunernas ekonomi diskuteras, att tidiga
insatser ger besparingar på sikt, inte blandas ihop med syftet med
verksamheten, säger Alnneli Philipsson (v), kommunalråd i Malmö.

Skriv en kommentar