Okategoriserade

Ställ kretsloppsnämndens miljökunnande till Gazas förfogande

Den israeliska aggressionen mot Gazas befolkning har ett tillfälligt stopp. Stora delar av Gaza ligger i ruiner. Infrastrukturen har tagit stor skada. Göteborgs Stad kan göra betydande insatser för befolkningen i Gaza.

– Gaza
behöver vårt stöd inte bara i ord utan handling också. Området
har varit utsatt för massiv bombning. Det beräknas att värden för
16 miljader har gått upp i rök. Inte bara hus har förstört utan
även avloppsledningar och dricksvattenförsörjningen har drabbats
svårt. Som en signal till omvärlden kan Göteborgs Stad agera på
många områden, säger Bengt Eriksson (v), ledamot i
kretsloppsnämnden.

Utan
fungerande avlopp och sophantering är risken stor för epidemier.
Göteborgs Stad har stor kompetens inom området och ligger långt
fram med miljöteknik. Gaza är ett litet område som behöver
effektiv och miljöriktig avfallshantering.

– Vi i
kretsloppsnämnden kan bidra med vårt. Därför lägger jag ett
yrkande till nästa möte om ett biståndsprojekt till Gaza,
fortsätter Bengt Eriksson (v), ledamot i kretsloppsnämnden.

Yrkandet hittar du här: Yrkande v bist_nd till Gaza kretsloppsn_mnden.pdf

Skriv en kommentar