Okategoriserade

Vad gör Göteborgs Stad för alla göteborgare med rötterna i Palestina?

Den israeliska aggressionen mot Gazas befolkning har ett tillfälligt stopp. Kommunikationsmöjligheterna är fortfarande obefintliga. Det Går inte att komma fram per telefon eller Internet.
I Göteborg bor det idag mellan åtta- och tiotusen människor med familj,
släkt och vänner i Gaza. Självklart blir läget oerhört svårt för dessa när
föräldrar, barn och barnbarn befinner sig mitt i ett attackerat område, helt
utan möjlighet till kommunikation med omvärlden.

 – Vi ser dagligen våldsamma bilder från ett krigsdrabbat Gaza, bilder
som upprör oss alla. Det skulle vara oerhört plågsamt för mig att sitta i en
annan del av världen och se liknande bilder från Göteborg och jag inte skulle
kunna nå min familj, mina släktingar och vänner, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Marie riktar därför med anledning av detta följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande på nästa fullmäktigesammanträde:

– På vilket sätt försöker Göteborgs Stad underlätta för dessa personer
i den kris-situation som de nu befinner sig i?

– Vilken beredskap finns det inom skolan och SDN för alla de barn med
palestinska anknytningar som direkt eller indirekt drabbas av krigets
konsekvenser?

Frågan hittas här enkel fr_ga _v_ om palestiniernas situation 090120.pdf

Skriv en kommentar