Okategoriserade

Bygg upp skolorna Israel bombade i Gaza

Vänsterpartisterna Christian Larsson och Peter rundsröm föreslår till utbildningsnämndens sammanträde idag (20/1) respektive vuxenutbildningsnämndens sammanträde på på onsdag (21/1) att ett utbildningssamarbete inleds med Gaza.

– Världen kan inte stillasittande se på när Israel med berått mod
bombar FN-skolor sönder och samman, säger Christian Larsson (v), ledamot i
utbildningsnämnden.

– Det kommer en tid då Israels bomber slutar falla och de ansvariga är
ställda inför krigstribunalen i Haag. Vi kan inte räkna med att Israel kommer
att lyfta ett finger för att hjälpa Palestina. Det krävs folklig mobilisering
och internationellt bistånd och där kan Göteborgs Stad hjälpa till, fortsätter
Christian Larsson (v)

Det finns ett speciellt lagutrymme (2001:151) som möjliggör kommunal
tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd. Andra förvaltningar
exempelvis miljöförvaltningen har god erfarenhet av internationella projekt,
där samarbetet kring luftövervakning i Nelson Mandela Bay Municipality är ett
gott exempel.

– Det
folkliga stödet för Gaza i Göteborg är enormt. Inte minst bland elever i
grundskolan, gymnasiet och på komvux har viljan att engagera sig i
solidaritetsprojekt varit stor. Vi vill ge eleverna den möjligheten, avslutar
Peter Rundström (v), ledamot i vuvenutbildningsnämnden.

Yrkandena hittas
här

Utbildningsnämnden: Yrkande v bist_nd till Gaza utbildningsn_mnden 2009-01-20.pdf

Vuxenutbildningsnämnden: Yrkande v bist_nd till Gaza vuxenutbildningsn_mnden 2009-01-21.pdf

Skriv en kommentar