Okategoriserade

Inled miljösamarbete med Gaza

Vänsterpartisten Jöran Fagerlund föreslår till miljönämndens sammanträde på onsdag (21/1) att ett miljösamarbete inleds med Gaza.

– Det
kommer en tid då Israels bomber slutar falla, de ansvariga är
ställda inför krigstribunalen i Haag. Vi kan inte räkna med att
Israel kommer att lyfta ett finger för att hjälpa Palestina. Det
krävs folklig mobilisering och internationellt bistånd och där kan
Göteborgs Stad hjälpa till.

Det
finns ett speciellt lagutrymme (2001:151) som möjliggör kommunal
tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd.
Miljöförvaltningen har god erfarenhet av internationella projekt
där samarbetet kring luftövervakning i Nelson Mandela Bay
Municipality är ett gott exempel.

– Luftkvalitén
kommer att vara dålig lång tid framöver. Stora områden kommer att
vara förorenade och behöver saneras. Krig medför alltid stora
utsläpp av miljögifter. Något som Israel förstärker genom att
använda olagliga fosforbomber.

Fosfor
är starkt frätande och mycket giftigt. Det självantänder i luft.
Förutom
luftövervakning och sanering av markområden kommer åtgärder för
att säkra livsmedelshanteringen och bekämpning av skadedjur att
vara aktuellt under en lång tid framöver.

Yrkandet
hittas här: Yrkande milj_n_mnden v bist_nd till Gaza 2009-01-21.pdf


För mer
information kontakta:

Jöran Fagerlund, politisk
sekreterare, Vänsterpartiet, 031-368 00 97.

 

Skriv en kommentar