Okategoriserade

Gör Göteborg till vänort med Gaza stad

I mer än ett år har invånarna i Gaza varit belägrade. De har förhindrats leveranser av förnödenheter såsom mat, mediciner och sjukvårdsmaterial. Folkets lidande är enormt, och vi ser nu hur kriget trappas upp och bomberna faller riktade mot den civila befolkningen. Israeliska markoffensiver har inletts och lemlästar ett försvarslöst folk och utplånar hela kvarter i det tätbebyggda Gaza. Hundratals palestinska liv har redan gått till spillo. Många av dem är barn.
– I
Göteborg bor många med rötterna i Palestina eller länder i
närområdet. De folkliga protesterna i Göteborg mot Israels
aggressioner i Gaza Stad och övriga delar av Gaza tyder på en stark
solidaritet mellan Göteborg och Gaza Stad. Vänsterpartiet vill att
denna solidaritet skall formaliseras i ett vänortssamarbete mellan
Göteborgs Stad och Gaza Stad och utveklas till praktisk handling.,
säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

I motionen
föreslås att staden ställer resurser till SIDA:s och
hjälporganisationers förfogande i enlighet med lag (2001:151) om
kommunal tjänsteexport och kommunalt inter­nationellt bistånd.
– Inom
Göteborgs Stad finns ett stort kunnande och resurser som kan ställas
till Gaza Stads förfogande. Exempelvis inom kretsloppsnämnden,
Göteborg Energi, Hamnen, miljönämnden, utbildningsnämnden,
fortsätter Marie Lindén (v)

Motionen hittas här: Vanort Gaza Stad.pdf

Skriv en kommentar