Okategoriserade

Frys topplönerna och höj de lägsta lönerna

Kommunens system med löneboxar har varit relativt framgångsrikt för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader. Nu anser Vänsterpartiet att det är dags använda löneboxarna för att minska inkomstskillnaderna bland stadens anställda.

 { margin: 2cm }
H1 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm }
H1.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt }
H1.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 12pt }
H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

Det är
orimligt att den högst betalda i kommunen tjänar 131 600
kronor i månaden och de lägst betalda tjänar 14 300 kronor i
månaden. En löneskillnad på över nio gånger mellan den högst
och den lägst avlönade vuxna i kommunen är absurd, säger Marie
Lindén (v), kommunalråd.

Vi
föreslår helt enkelt att ingen får tjäna mer än fyra gånger så
mycket som den lägst betalda i kommunen. Eller omvänt: ingen skall
ha lägre lön än en fjärdedel av den högst avlönade, fortsätter
Jöran Fagerlund (v), ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige
bör uppdra åt kommunstyrelsen att formulera en lönestrategi som
går ut på att taket i den högsta löneboxen är maximalt fyra
gånger så högt som golvet i den lägsta boxen samt att ingen, utan
undantag, tillåts hamna utanför löneboxarna.

Vänsterpartiet
har som utgångspunkt att arbetsmarknadens parter skall ansvara för
lönebildningen och vi avvisar statlig inblandning och system med
exempelvis minimilöner. Samtidigt är kommunfullmäktige ytterst
ansvariga för den lönepolitik Göteborgs Stad bedriver som
arbetsgivarpart på arbetsmarknaden. Det ansvaret vill vi förändra,
säger Christian Larsson (v), fullmäktigeledamot.

Förutom
Marie Lindén, Jöran Fagerlund och Christian Larsson har Ana Rubin
och Mats Pilhem undertecknat motionen.

En ny
lönepolicy kommer att kräva omfattande förhandlingar på lokal
nivå och även i SKL. Vi anser att det är dags att Göteborgs Stad
påbörjar den diskussionen nu, avslutar Marie Lindén (v).

Motionen hittas här: Nya l_neboxar.pdf

Skriv en kommentar