Okategoriserade

Göteborg Energi skall enbart sälja miljömärkt energi

Vattenfall har dragit sig ur samarbetet med Göteborg Enerigi kring PlusEnergi AB. Göteborg Energi tar över hela verksamheten och driver den i namnet Din El. En unik möjlighet öppnar sig att slippa sälja Vattenfalls smutsiga el från kärnkraft och kolkraft. I en motion till fullmäktige i Göteborg föreslår Jöran Fagerlund (v) att Göteborg Energi enbart skall producera och sälja miljömärkt energi och ta vara på spillvärme till fjärrvärmenätet.

– Kommunstyrelsen borde få i uppdrag att formulera ett nytt ägardirektiv för Göteborg Energi som gör att Din El AB från start enbart erbjuder miljömärkt el till samtliga kunder. Ett bolag ägt av Göteborgs Stad skall inte sälja ”ful-el”, säger Jöran Fagerlund (v)

– Vidare bör Staden utforma ägardirektivet för Göteborgs Energi så att dess verksamhet enbart består av förnyelsebar energi och tillvaratagen spillvärme år 2020. Till dess borde Rya Kraftvärmeverk kunna drivas på biogas och fjärrvärmeverket vid Rosenlund borde kunna eldas med ett biologisk alternativ till olja, fortsätter Jöran Fagerlund (v).

Det är orimligt att tro att Göteborgs energibehov kan tillfredsställas inom kommungränsen. Ett nytt ägardirektiv för staden borde innehålla uppdraget att bygga ut förnyelsebar energiproduktion där det är mest lämpat oavsett om det är innanför kommungränsen eller ej. Begränsningen bör i stället vara volymmässig.

– Göteborg Energis produktion bör begränsas till den konsumtion som sker inom kommungränsen av verksamheter och privatpersoner. Ägardirektivet bör innehålla en målsättning att nå upp till denna volym, avslutar Jöran Fagerlund (v)

Motionen hittas här: Enbart f_rnyelsebarEL i Din El.pdf

Skriv en kommentar