Okategoriserade

Säkra våra pensioner och bygg ett hållbart samhälle

I en motion till fullmäktige i Göteborg föreslår Jöran Fagerlund (v) att kommunen skall överge spekulationsekonomin och säkra de anställdas pensioner genom produktiva investeringar i stället.

I en motion till fullmäktige i Göteborg föreslår Jöran Fagerlund (v) att kommunen skall överge spekulationsekonomin och säkra de anställdas pensioner genom produktiva investeringar i stället.

– Vi befinner oss mitt i en av kapitalismens återkommande kriser. Denna gång är det den amerikanska bolånemarknaden som har blåsts upp till en bubbla som nu har briserat. Krisen har spridit sig från land till land. Några få har tjänat enorma summor medan vanligt folk får gå från hus och hem. Smällen förväntas de amerikanska skattebetalarna ta. Precis som under den svenska bankkrisen privatiseras vinsterna medan förlusterna socialiseras, säger Jöran Fagerlund (v)

– Kommunernas pensionssystem reformeras inte i en handvändning. En förändring måste naturligtvis ske väl övervägt och i dialog med personal och medborgare. Staden kommer inte att kunna göra detta på egen hand och det kommer troligtvis att krävas lag- och regeländringar. Det är däremot angeläget att vi nu fattar beslut om att påbörja detta viktiga arbete, fortsätter Jöran Fagerlund (v).

Investeringarna skall, enligt förslaget, göras i verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Stadens pensionspengar skall växa genom att investera i miljöteknik, bryta segregationen och få fler människor i arbete.

– Idag sker ofta det motsatta: pensionspengar placeras inte efter någon rationell logik som exempelvis att ett företag är vinstgivande. Aktiefonder placeras inte ens utifrån gissningar om vilka företag som kommer att vara lönsamma i framtiden. Aktiebörsen handlar om gissningar om hur andra börsaktörer gissar hur de andra aktörerna kommer att agera. Det säger sig självt att det är svårt att bedriva rationell verksamhet med sådana ägare, avslutar Jöran Fagerlund (v)

Motionen hittas här: 2008-11-21 J_ran, pensionsfonder.pdf
 

Skriv en kommentar