Okategoriserade

Vänsterpartiet vill genomföra program för Hållbar Jämställdhet i Göteborg

I Göteborgs Stad finns det inget system för att säkra en jämställd service gentemot medborgaren eller dem som använder sig av kommunens tjänster. Detta vill vänsterpartiet nu ändra på och föreslår därför att kommunen ska jämställdhetssäkra stadens styrsystem inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings program Hållbar Jämställdhet. Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg Marie Lindén lägger därför ett yrkande om saken i kommunstyrelsen.
– Det handlar om att medborgaren ska kunna känna sig trygg i att kön inte har betydelse för hur han eller hon får ta del av kommunens tjänster. Det handlar om att äldreomsorg, föreningsbidrag, socialtjänst osv. ska tillhandahållas på lika villkor till båda könen. Därför måste jämställdhetsarbetet integreras i det ordinarie styrsystemet, något som Västra Götalandsregionen samt andra kommuner redan jobbar med, säger Marie Lindén (v).

Sveriges Kommuner och Landstings program Hållbar Jämställdhet syftar till att stödja kvalitetssäkring av verksamheter för att garantera att de svarar mot båda könens villkor och behov. SKL delar ut 100 miljoner till kommuner och landsting som jobbar med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. I vänsterpartiets förslag yrkar de på att Göteborg ansöker om utvecklingsmedel för att jobba med hållbar jämställdhet.

– Det är bra att man fokuserar på den sociala dimensionen i Hållbar Utveckling. Min förhoppning är att vi ska kunna kvalitetssäkra jämställdhetsområdet på samma sätt som vi idag gör med miljöområdet. Till exempel så bör viktiga beslut omfattas av en jämställdhetskonsekvensbeskrivning i likhet med miljökonsekvensbeskrivningar, säger Marie Lindén (v).

Skriv en kommentar