Okategoriserade

Kom och diskutera den nya översiktsplanen

Alla medlemmar hälsas välkomna till ett möte om den nya översiktsplanen ÖPXX. Tanken är att vi skall hitta områden för att bygga fler bostäder, utveckla kollektivtrafiken och utveckla staden.

Tid:         Måndagen den 24 november kl 18.00 – 20.30
Plats:      Stadshuset, Gustaf Adolfs Torg, Hörsalen
Mat:        Smörgås serveras kl 17.30 – 18.00

Dagordning:                
18.00 – 19.00        – ÖPXX. Ylva Löf översiktsplanechef
19.00 – 19.15        – Gemensam information. KS mm.        
19.15 – 20.30        – Gruppen delas: ledamöterna i stadsdelsnämnderna fortsätter mötet på egen hand. Övriga diskuterar översiktsplanen och vilken politik vi skall driva. Alla medlemmar är välkomna.

Anmäl till Jöran Fagerlund om du kommer så att vi kan planera fika. [email protected] eller telefon 031-368 00 97

Skriv en kommentar