Okategoriserade

Manifestation till försvar av kollektivavtalen – stoppa ratificeringen av Lissabonfördraget!

Onsdag 19 november, klockan 17’00 i Brunnsparken (vid Johanna) arrangerar Nätverket för en folkomröstning om EU-grundlagen, Ung Vänster och vänsterpartiet en manifestation mot ratificeringen av Lissabonfördraget som riksdagen planerar att genomföra på torsdag.

Begravning av svenska kollektivavtalsmodellen

– Vi visar med en begravningsakt vad som kan komma att hända med kollektivavtalsmodellen om riksdagen godkänner Lissabonfördraget utan att begära undantag för den svenska arbetsmarknadsmodellen, förklarar Per Hernmar från Nätverket för en folkomröstning om EU-grundlagen
Garantier krävs
– Vi kräver garantier för att skydda den svenska avtalsmodellen och konflikträtten. Efter Lavaldomen står det klart att EU-fördragen saknar skydd för löntagarna och att EU inskränker konflikträtten på svensk arbetsmarknad och underkänner delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen, menar Zandra Valencia Ordförande för Ung Vänster Göteborg-Bohuslän.
Bakgrund
Riksdagen behandlar Lissabonfördraget tordagen 20 november. För att bordlägga Lissabonfördraget krävs 58 ledamöter. Det finns en liten möjlighet att behandlingen bordläggs. Frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att alla riksdagsledamöter som värnar om den svenska modellen borde stödja vänsterpartiets förslag om en vilandeförklaring som skjuter på beslutet i tolv månader. Denna tid behövs för att utreda hur Lissabonfördraget kommer att påverka kollektivavtalsmodellen och strejkrätten. En lösning måste presenteras som inte innebär några försämringar ur facklig synpunkt innan fördraget ratificeras.
För mer information kontakta:
Zandra Valenica, 0735-69 88 11

Skriv en kommentar