Okategoriserade

” Privatskolor blir vinnare när kommunstyrelsen beslutar om 2009 års fördelningsmodell”

På kommunstyrelsens bord ligger ett förslag på ersättningsbelopp för enskilda familjedaghem, förskolor och skolor. Förslaget bygger till stora delar på de förändringar inom skolområdet som socialdemokraterna och miljöpartiet har genomfört i resursfördelningsmodellen till SDN inför 2009. Förändringen innebär en omfördelning av resurser mellan stadsdelarna, där de största förlorarna är SDN Gunnared, Lärjedalen och Bergsjön och vinnarna är Torslanda och Kärra-Rödbo.

Den största omfördelningen blir mellan SDN Lärjedalen som förlorar 14,2 Mkr inom skolområdet och Torslanda tillförs 10,9 Mkr. Modellen innehåller också bokslutssiffror från 2007 som gör att det blir en eftersläpning i uppdateringen, sammantaget blir effekten att friskolorna tillföras betydligt mer resurser än till den kommunal skolan.
 –
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.2
– Vi har den senaste tiden följt
diskussionen i massmedia om de vinster som privatskolorna plockar ut.
Nu kommer det att bli ännu mer lönsamt i Göteborg. Privatskolorna
kommer att tillföras 50 Mkr mer inför 2009. Detta anser vi inte
vara rättvist när vi ser de besparingar som nu sker på många
skolor. Vi vill återremitera ärendet så att det räknas om för
att det ska bli en rättvis tilldelning till friskolorna. Att de får
samma förutsättningar som de kommunala skolorna, säger Marie
Lindén kommunalråd för Vänsterpartiet.

Resursfördelningen måste ske utifrån
ett aktuellt underlag och utifrån en rättvis modell. Effekten av
förslaget blir att privatskolorna kan fortsätta att expandera medan
det motsatta gäller för många av kommunens skolor.

SDN Gunnared är
ett tydligt exempel där det sker besparingar inom skolan, där man
till exempel ska minska antalet lärartjänster för att kunna
anpassa sig till budget 2009, medan friskolorna kommer att få en
höjning av sitt anslag med 9 %, vilket innebär totalt 4,5 Mkr. SDN
Gunnared kommer därigenom att bli dubbelt ”bestraffad”, eller
rättare sagt, eleverna i SDN Gunnareds skolor kommer att bli dubbelt
bestraffade. Effekten blir mindre pengar till deras egen skola och
mer pengar till privatskolorna.

Vänsterpartiets yrkande hittas här: Yrkande 2008-11-19 Ers_ttn friskolor.pdf

Skriv en kommentar