Okategoriserade

Manifestation mot Lissabonfördraget 19 november!

Ratificera inte Lissabonfördraget innan kollektivavtalsmodellen är säkrad! Läs mer på www.vansterpartiet.se/svenskamodellen
Den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget. Vi kräver garantier för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen och konflikträtten. Efter Lavaldomen står det klart att EU-fördragen saknar skydd för löntagarna och att EU inskränker konflikträtten på svensk arbetsmarknad och underkänner delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen.

Det nya fördraget – Lissabonfördraget – förbättrar inget av detta. Frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att vi hoppas att alla riksdagsledamöter som värnar om den svenska modellen röstar nej till Lissabonfördraget innan frågan om kollektivavtalsmodellen och strejkrätten är utredd och en lösning presenterats som inte innebär några försämringar ur facklig synpunkt.

Ratificera inte Lissabonfördraget innan kollektivavtalsmodellen är säkrad! Läs mer på www.vansterpartiet.se/svenskamodellen

Skriv en kommentar