Okategoriserade

Hans Linde tar upp kampen mot Lissabonfördraget när riksdagen ska debattera

På torsdag tänker riksdagen godkänna Lissabonfördraget – EUs nya grundlag. Klockan 12 drar riksdagens debatt igång, huvudtalare för vänsterpartiet är Hans Linde från Göteborg som kommer ta upp kampen för att Lissabonfördraget inte ska ratificeras.

Lissabonfördraget innebär bland annat ett hot mot den svenska modellen, ökad centralisering av makt till Bryssel, ökad militarisering och slutgiltigt avskaffande av svenska neutraliteten.

Vänsterpartiet har lämnat in en s k vilandeförklaring inför omröstningen. Om 58 av riksdagens ledamöter röstar för vilandeförklaringen kan lagförslaget skjutas upp i minst tolv månader.

– Lissabonfördraget kan påverka våra grundläggande fri- och rättigheter som garanteras i svensk grundlag. Vi har inte analyserat det här tillräckligt, säger Josefin Brink (v), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

– Under det senaste året har vi haft en rad EG-domar som har påverkat den svenska arbetsmarknaden. Att den svenska kollektivavtalsmodellen och strejkrätten inskränks är konsekvenser som uppenbarligen inte analyserats tillräckligt, säger Josefin Brink.

Skriv en kommentar