Okategoriserade

”Knappt hälften kvar i plånboken tack vare borgarnas politik”

Dagens ekonomiska kris, med alla de varsel som lagts, är något nytt. Det är första gången som den borgerliga regeringens försämrade a-kassa prövas på allvar. Avsevärt fler Göteborgare än tidigare kommer att stå helt utanför arbetsmarknadsförsäkringen, eftersom man valt att lämna sin a-kassa till följd av de höjda avgifterna.

 – De som valt att vara kvar i a-kassan kommer nu att upptäcka att den samlade effekten av den borgerliga politiken, sänkt nivå i a-kassan och jobbskatteavdragen, kan komma att innebära en ersättning på ca hälften av den tidigare inkomsten, säger Mats Pilhem (v) som har lagt en interpellation i kommunfullmäktige till kommunstyrelsens ordförande.

Frågorna som Mats Pilhem (v) vill ha svar på är följande:

1 Har det gjorts någon beräkning av vilka ökade kostnader som kommer att drabba Göteborg med anledning av lagda varsel?

2 Anser du att socialtjänsten behöver förstärkning med personal och ekonomiska medel för att klara ett ökande antal Göteborgare, som till följd av ovanstående, inte klarar sin ekonomi?

3 Kommer Göteborgs kommun att vidta några särskilda åtgärder för ekonomiskt stöd och rådgivning till dem som drabbats av varsel från sina tidigare arbetsplatser

Interpellationen hittar du här: Interpellation a-kassa.pdf

Skriv en kommentar