Okategoriserade

”Vår uppgift är inte att göda Microsoft”

I en motion till fullmäktige i Göteborg föreslår Jöran Fagerlund (v) att kommunen skall övergå till öppen källkod där, och när, det är möjligt.

 —
@page { margin: 2cm }
H1 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm }
H1.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt }
H1.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 12pt }
H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt }
P { margin-bottom: 0.21cm – Göteborgs Stad har
ett aktivt arbete med IT som har tagit oss bort från egenutvecklade
system vilket är positivt. Det är nu dags att utveckla strategin
till att gå mot en ännu mer öppen struktur: öppen källkod och
öppna filformat, säger Jöran Fagerlund (v)

I motionen lyfter Jöran
Fagerlund fram demokratiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga
argument.

Genom att ha öppen
källkod och öppna format kan vem som helst granska hur information
behandlas i kommunen och ta del av information utan att behöva köpa
dyr programvara. Paradoxalt nog leder ökad öppenhet till att
säkerhetshål lättare upptäcks vilket förbättrar säkerheten,
säger Jöran Fagerlund (v).

En övergång är inte
gratis bara för att programmen är det. Det kommer att behövas
utbildningar och även utveckling av programkoden. Skillnaden är att
alla resurser Staden lägger ner på öppen källkod leder till
förbättringar som kommer göteborgarna och andra offentliga
förvaltningar till det. Våra skattepengar skall användas till
gemensam nytta. Kommunens uppgift är inte att göda Microsoft och
andra mjukvarujättar, fortsätter han.

I slutändan kommer vi
dock att spara betydande summor. Rikspolisstyrelsens IT-kostnader mer
än halverades genom övergång till öppen källkod, avslutar Jöran
Fagerlund (v)

Motionen hittas här: _ppen k_llkod.pdf

Skriv en kommentar