Okategoriserade

Kommunen sätter press på idrottsföreningar att jobba med målet om allas delaktighet

Ana Rubin (v) lade förra året en motion om att ställa hårdare krav på idrottsrörelsen med att aktivt jobba med grundläggande värderingar för att inkludera HBT-personer i verksamheten. Efter förhandlingar mellan partierna och många turer i Kommunstyrelsen har nu samtliga partier nått fram till en kompromiss. En kartläggning ska genomföras för att få en uppfattning om hur arbetet med att nå målet om allas delaktighet bedrivs bland de idrottsföreningar som får kommunbidrag.

– Jag är jätteglad över att vi till sist kom fram till en överenskommelse. Idrottsvärlden framställs många gånger som en miljö som är öppen för alla, men normen inom idrotten förmedlar att man helst ska vara man, heterosexuell, inte ha någon funktionsnedsättning osv. för att passa in, säger Ana Rubin (v).

Vänsterpartiet fick backa på två punkter där de hade velat gå ännu längre än övriga partier. Den ena frågan gäller föreningsbidrag och den andra värdet av att den kommunala förvaltningen stöttar idrottsföreningarna och är behjälplig med att hitta lämpliga utbildningar och projekt.

– Vi vet att ekonomiska medel fungerar som en drivkraft, därför tycker vi att de föreningar som jobbar med de här frågorna ska belönas. Jobbar man inte med mångfald och jämställdhet så borde man inte heller ha rätt till kommunbidrag, säger Ana Rubin (v).

Hon vill dock betona att det inte handlar om att ge idrottsföreningarna orimligt med extrajobb. Därför hade hon gärna sett att vänsterpartiets förslag om att stadsdelsförvaltningarna respektive idrott- och föreningsförvaltningen ska vara behjälpliga hade fått gehör.

– Eftersom den kommunala förvaltningen har god erfarenhet av att jobba med värdegrundsfrågor så skulle det underlätta för idrottsföreningarna ifall de kunde vända sig dit för att få hjälp med arbetet. Jag förstår inte hur de andra partierna tänker, nu tvingas istället varje enskild idrottsförening att leta efter utbildningar på egen hand, säger Ana Rubin (v).

Ikväll, torsdag, tar Göteborgs Kommunfullmäktige beslut i frågan.

Skriv en kommentar