Okategoriserade

”Göteborgs Stad skall bli fri från fossila utsläpp”

Ett enigt fullmäktige antog i juni i år ett lokalt miljökvalitetsmål om be­gränsad klimatpåverkan som innebär att Göteborg har en hållbar och rättvis utsläpps­nivå för koldioxid 2050.
Ett bra sätt att ta sig an arbetet med att förverkliga planen är att införa CO2-ramar jämte de ekonomiska ramarna i Stadens budget, säger Jöran Fagerlund (v) som idag lämnar in en motion till kommunfullmäktige i frågan.

Beräkningar anger ett globalt rättvist fördelat utsläppsutrymme på två ton CO2-ekvivalenter per person. Göteborgs Stads bidrag till göteborgarnas utsläpp om två ton CO2 per person bör vara noll år 2050.

Den rimliga utgångspunkten är att fullmäktige sätter dagens utsläppsnivåer i varje verksamhet som ram för år 2009 och minskar ramarna med 2,5 procent­enheter per år från 2010 till 2050 då det övergripande målet skall vara nått, fortsätter Jöran Fagerlund (v), ledamot i kommunfullmäktige och miljönämnden.

Genom att ge verksamheterna ramar kan ett liknande resonemang införas som vi har idag om nämndernas eget kapital. Vi får även en direkt koppling mellan ekonomin och miljömålen, avslutar Jöran Fagerlund (v)

Motionen hittas här: Inf_r CO2-budget.pdf

Skriv en kommentar