Okategoriserade

Vänsterpartiet besökte Frölundagymnasiet

Eva Olofsson, riksdagsledamot, Marie Lindén, kommunalråd och Christian Larsson, ledamot i utbildningsnämnden besökte under fredagen Frölundagymnasiet för att diskutera möjliga åtgärder med anledning av utredningen om att avveckla skolan som pågår. Mötet resulterade i att eleverna skall anordna en omröstning och att skolledningen skall bjuda in alla partier till dialog.

– Det är viktigt för oss att höra vad personalen och eleverna tycker, berättar Marie Lindén (v), kommunalråd.

Just nu pågår en utredning kring hur Frölundagymnasiet skall avvecklas i sin nuvarande form. Vänsterpartiet vill ha en gymnasieskola i väster. De två huvudalternativen till att lägga ner helt är att fortsätta med mindre verksamhet och flytta in elever frånd grundskolan eller att starta en ny skola i mindre lokaler.

Elevrepresentanterna kom under samtalet fram till att de skulle genomföra en omröstning bland de nuvarande eleverna för att kunna driva en ståndpunkt med större kraft.

Förutom elevrepresentanterna träffade vänsterpartisterna skolledningen och lärarrepresentanterna. Initiativet till mötet kom från Vänsterpartiet och det var så uppskattat från skolans sida att de tänker bjuda in även de övriga partierna för dialog.

Foto: Erik Berglund

Skriv en kommentar