Okategoriserade

”Kommunen måste agera kraftfullt för att avskaffa rökningen på stadens skolgårdar”

Med anledning av att det nu har gått ett halvår sedan miljönämnden antecknade en rapport där det framgick att tobaksrökning förekom på cirka hälften av alla kommunala högstadieskolor och på alla kommunala gymnasie­skolor utom en ställer nu Jöran Fagerlund (v), ledamot i fullmäktige och i miljönämnden, fyra frågor i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

 1 Vilka åtgärder har vidtagits kommuncentralt för att avveckla rökningen på Stadens skolgårdar sedan rapporten antecknades?

2 Vilka åtgärder har vidtagits i stadsdelsnämnderna för att
avveckla rökning­en på Stadens skolgårdar sedan rapporten antecknades?

3
Vilket ansvar anser du att Stadens personal och andra företrädare har
att följa Stadens regler för att eleverna skall följa Stadens regler?

4
Vilka åtgärder är du beredd att vidtaga för att göra viktiga kommunala
byggnader som stadsdels­förvaltningar och stadshuset rökfria?


I rapporten hänvisas även till en annan undersökning där 80 procent av
13-, 15- och 17-åringar uppger att det röks på deras skolgårdar trots
att det har varit förbjudet sedan 1994. Vidare uppger 20 procent av
eleverna att vuxna på skolan inte ingriper om det röks på skolgården.
Det är inte acceptabelt, säger Jöran Fagerlund (v)

Ansvaret för
att tobakslagen upprätthålls och rökning inte förkommer på skolgårdarna
ligger på verksamhetsansvariga – ofta rektor – i skolan och
tillsynsansvaret i Göteborg ligger på miljönämnden.


Miljönämnden har tagit sitt tillsynsansvar och det är nu dags för
skolorna att ta sitt verksamhets­ansvar. Kommunen måste agera
kraftfullt för att avskaffa rökningen på stadens skolgårdar, avslutar
Jöran Fagerlund (v)

Den 16 april 2008 antecknade miljönämnden en rapport angående rökning på Stadens skolgårdar. (Rapport R 2008:7 ISSN 1401-243X) Rapporten hittas här:

Interpellationen hittas här:Interpellation om r_kning p_ skolg_rdar.pdf

Skriv en kommentar